คนบ้า
คนบ้า

รายละเอียดเกม:

ตำนานต่อ 1000 ปล่องจะ ต้อง และคนที่เลือกต้องผ่านการทดลองต่าง ๆ ความทุกข์ยาก ถ้าเช็คอินได้อย่างราบรื่นขึ้นจุดสูง พระเจ้าสละ อดีตลูกสละ ARES จะไรเต็มกำลังการผลิตให้ใหม่บนปล่อง วันนี้ 1000 ปี และคุณได้รับเลือกเป็นพระ heir คุณจะหนีพระล่าสัตว์

ตัวควบคุมเกม:

WASD เคลื่อนย้าย
10785 ตั๋ว
2109 ตั๋ว
83.6%

บุ๊คมาร์ก

Bookmark and Share
ฝังรหัส: เชื่อมโยงไปยังเกม: